Asbestsanering på Sjælland

Asbest er sundhedsskadeligt

Asbest er et sundhedsskadeligt byggemateriale, der i dag er forbudt at anvende.
Materialet asbest blev tidligere brugt ved isolering og brandsikring, indtil det ad flere omgange blev forbudt i 1970’erne og 1980’erne.

Asbestose kan opstå mange år efter indånding
Asbest er lavet af naturligt forekommende mineraler, der sidder sammen i en fin fiberstruktur. Netop de fine fibre er skyld i, at asbest ikke længere er lovligt at anvende, da støvet fra asbest kan give asbestose (stenlunger), som er en kronisk lungesygdom. Fibrene i asbeststøv kan blive ekstremt tynde – de er typisk 3,0-20,0 µm i længden og helt ned til 0,01 µm i bredden. 1 µm svarer til 0,001 mm. Det er langt tyndere end de 3 μm, der er diameteren på de tyndeste forgreninger i lungerne. Asbeststøvet ophober sig i lungerne og kan ikke fjernes igen. Derfor kan asbestose forværres lang tid efter indåndingen af asbest er ophørt. Asbestose viser sig typisk først 10-20 år efter, at man blev udsat for asbeststøv og er uhelbredelig. Asbestose kan med tiden føre til lunge- og lungehindekræft.

Asbest forefindes stadig i mange byggerier
Asbest findes stadig i mange forskellige byggematerialer, herunder beton, lofter, isolering, tag, facader og visse former for gulvbelægning. Det vil sige, at asbest desværre stadig findes i rigtig mange bygninger i Danmark, hvor den farlige asbest bør fjernes, idet den udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Selv om asbest er forbudt, har det ikke været påbudt at fjerne materialet fra danske bygninger. Det har blot været et krav at indlejre det på en sådan måde, at asbesten ikke bliver blandet med den indåndede luft. Når en bygning nedrives, er det derfor nødvendigt at undersøge, om der forefindes asbestforekomster i bygningen, således at stoffet håndteres sikkert og miljørigtigt.

Vi er specialiseret i asbestsanering
Vi har specialiseret os i at fjerne alle former for asbest og miljøskadelige stoffer og sørger for, at alle sundhedsskadelige stoffer og materialer først frasorteres, håndteres og bortskaffes korrekt i henhold til gældende regler herom.

Home » Asbestsanering